Moderaten Sten Bergheden provar att driva fram slopandet av tidsbegränsade, femåriga vapenlicenser som ett så kallat utskottsinitiativ. I så fall kan det bli en riksdagsmajoritet för att regeringen får en tidsgräns när en proposition ska lämnas.
Foto: Privat Moderaten Sten Bergheden provar att driva fram slopandet av tidsbegränsade, femåriga vapenlicenser som ett så kallat utskottsinitiativ. I så fall kan det bli en riksdagsmajoritet för att regeringen får en tidsgräns när en proposition ska lämnas.

Sätter ner foten om femårslicenser

Regeringen kan få en tidsgräns

Regeringen kan få en tidsgräns för när det måste komma in en proposition om att slopa tidsbegränsade vapenlicenser för målskytte. Får moderaterna gehör i frågan kan det bli deadline under 2021.

Hittills har regeringen struntat i sammanlagt 16 tillkännagivanden om vapenfrågor, där en majoritet i riksdagen bestämt att uppmana regeringen att verkställa olika ändringar som gör det lättare för jägare och skyttar.
Därför prövar nu moderaterna att istället driva fram att femåriga vapenlicenser slopas med hjälp av ett så kallat utskottsinitiativ.
– Idag överlämnade vi moderater vårt förslag till utskottsinitiativ till justitieutskottet som nu ska beredas, förklarar moderaten Sten Bergheden, ansvarig för jakt- och vapenfrågor

Har struntat i två tidigare tillkännagivanden 
Regeringen har trots två tidigare tillkännagivanden inte verkställt att börja jobba för att slopa femårslicenserna för målskyttevapen. Därför vill moderaterna driva fram en tydlig tidsgräns för när regeringen ska lägga fram ett förslag om att ta bort tidsbegränsade vapenlicenser.

Tidsgräns till utgången av 2021
– Nu sätter vi tydligt ner foten och begär att vi ska ha en proposition på bordet innan 2021 års utgång om att slopa femårslicenserna, förklarar Sten Bergheden
”Moderaterna vill underlätta regelverket för jägare och skytterörelserna varav en del rör kravet på förnyande av tillstånd var femte år. Enligt dagens regler ska ett tillstånd att inneha vapen för sportskytte förnyas vart femte år enligt 2 kap. 6 a § vapenlagen. Det kan ifrågasättas om systemet med tidsbegränsade licenser fyller någon egentlig funktion, då det ändå bland annat görs dagliga automatiska slagningar mot belastnings- och misstankeregister för de personer som har licens”, skrivs det bland annat i m-förslaget.
– Vi hoppas nu att vi får ett brett stöd för förslaget i justitieutskottet och i riksdagen. Vi kommer att extra noga bevaka detta, så att regeringen nu verkligen genomför detta tillkännagivandet och därmed lyssnar på en majoritet i Sveriges riksdag, säger Sten Bergheden.