Foto: Sverigedemokraterna Tobias Andersson, rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

SD attackerar regeringen i vapenfråga

Sverigedemokraterna vill att hanteringen av vapenlicenser flyttas från Polismyndigheten till en ny jakt- och viltvårdsmyndighet. Det är en av innebörderna av partiets utskottsinitiativ i riksdagen.

Sverigedemokraterna, SD, är starkt kritiska till att regeringen, på grund av sina försök till överimplementering av EU:s vapendirektiv, inte har lyckats få igenom det i riksdagen.

Som Jakt & Jägare tidigare har rapporterat om hotar unionen med anledning av detta med kostsamma sanktioner för Sverige.

Begraver frågan

– Det är med den bakgrunden som vi har väckt ett utskottsinitiativ i justitieutskottet. Målet är helt enkelt att regeringen ska uppfylla riksdagens önskan och inte begrava frågan i en massa utredningar, säger Tobias Andersson, SD:s rättspolitiska talesperson.

Han tillägger:

– Sammanfattningsvis kan man säga att det är fult gjort. I och med att det sker just när valrörelsen inletts försvåras debatten. Säger jag att man måste korta licenstiderna svarar sossarna att ”men du Tobias sitter ju med i en parlamentarisk grupp som tittar på frågar”.

Fler utredningar

Framför allt är det direktiven till utredningen som SD vänder sig mot då de öppnar för fler utredningar.

– Det är så man jobbar. I stället för att komma till ett resultat hamnar vi på ruta ett igen och nya utredningar initieras, säger Tobias Andersson.

Socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i justitieutskottet, valde att kommentera situationen i ett mejl:

– Utskottsinitiativet prövas först på torsdag så då får vi se om det kommer gå för beredning. Men i sak tycker vi det är bra och viktigt att regeringen nu startar en utredning om hur vi ska kunna implementera vapendirektivet på miniminivå.