Foto: Shutterstock SD-politikern Erik Hellsborn hoppas att riksdagen ska ställa sig bakom hans förslag om skottpengar på vildsvin med målet att fler jägare ska ägna tid åt jakten.

SD-politiker föreslår skottpengar på vildsvin

Skottpengar på vildsvin för att minska smittrisk och skador på fordon och jordbruk. Det har SD:s riksdagsman Erik Hellsborn lämnat in en riksdagsmotion om.

Erik Hellsborn tycker att vildsvinen bör vara färre en fallet är i dag, och inleder sin motion med att konstatera att den svenska stammen vuxit snabbt under senare tid. Vid tidigt 1990-tal fanns det runt 500 individer. I dag är antalet någonstans mellan 150 000 och 300 000 djur.

”Tydliga problem”

Sedan skriver Erik Hellsborn:

”Denna ökning har kommit med tydliga problem. De som får ta den hårdaste smällen är lantbrukare som får se sina odlingar skadade, med merarbete och ekonomisk förlust som följd. Även andra drabbas genom de många trafikolyckor som svinen är delaktiga i.”

Ständigt hot

Därefter påpekar han att det vid sidan om dessa ”ständigt förekommande problem” också finns ett hot om att vildsvinen ska sprida afrikansk svinpest till tamsvinsbesättningar.

Avslutningsvis föreslår Erik Hellsborn att skottpengar på vildsvin införs. Den initiala kostnaden tror han snabbt kommer att betala sig och efterlyser en utredning angående nivå på framtida skottpengar samt hur regelverket bör utformas.