Seg registrering av fällda älgar

I Norrbotten tar det tid att rapportera in alla älgar som fälls under jakten. Enligt uppgifter är svarsfrekvensen endast 36 procent. 
På länsstyrelsen menar man att det beror på det nya älgförvaltningssystemet och de nya riktlinjerna kring inrapporteringen.

– Förut rapporterade man in fällda djur senast 14 dagar efter att hela jakten var avslutad. Nu gäller senast 14 dagar efter varje fälld älg, säger jakthandläggare Roland Saitzkoff på länsstyrelsen till Norrbottens-Kuriren.
Han tillägger att det inte är unikt för Norrbotten, utan gäller för hela landet och beror på att man numera ska rapportera på ett annat sätt än tidigare.
– Alla kanske inte har haft koll på det nya och många rapporterar inte via älgdatabasen utan det kommer in rapporter på papper. Det gör att vi får rapporter på hög som vi måste lägga in själva, säger han till Norrbottens-Kuriren.

Inga straff för sen rapport
Enligt Saitzkoff har de allra flesta älgjägare gjort någon form av rapportering, men många av dem är inte registrerade ännu. Ett fåtal har inte rapporterat alls. I dagsläget får de som inte rapporterar i tid inga påföljder, men länsstyrelsen efterlyser detta. 
– Det hade varit bra, en slags straffavgift eller så, säger Roland Saitzkoff till Norrbottens-Kuriren.