En lantbrukare utanför Mantorp har fått en femtedel av sin skörd uppbökad av vildsvin. Han tycker att vildsvinen inte är mycket annat än ett skadedjur och anser att ett ökat samarbete är ett måste för att få ner skadeverkningarna.
Foto: KACHALKIN OLEG / Shutterstock.com En lantbrukare utanför Mantorp har fått en femtedel av sin skörd uppbökad av vildsvin. Han tycker att vildsvinen inte är mycket annat än ett skadedjur och anser att ett ökat samarbete är ett måste för att få ner skadeverkningarna.

Ser vildsvin bara som skadedjur

Vildsvin orsakar stora problem för lantbrukare som får sina grödor förstörda. En av dem är Peter Borring, som arrenderar mark utanför Mantorp och fått 20 procent av skörden sönderbökad. Han tycker att vildsvinen är ett skadedjur, skriver Corren.se.

Peter Borring, som även är regionordförande för LRF Östergötland, har fått en femtedel av sina grödor förstörda av vildsvin. Nu har han fått tag på en jägare som ska hjälpa honom att skydda de grödor som finns kvar.
Att vildsvinen i vissa ögon ses som en tillgång på grund av att det är ett jaktbart vilt, är inget han riktigt håller med om.
– De är inget annat än skadedjur. Grödor blir sönderbökade och skördar minskar. I Östergötland blir det 27 miljoner kronor i direkta kostnader. Viltkollisioner, skador, förskjutningar i biologisk mångfald och merarbete för polisen är exempel på hur det här skapar problem på samhällsnivå, säger Peter Borring till Corren.se.

”Alla måste samarbeta”
Han tycker att det måste till samarbeten i större omfattning för att komma till rätta med problemet.
– Jägare, markägare och arrendatorer är inte synkade. Alla måste samarbeta för att minska skadorna, säger Peter Borring till Corren.se.
Han tycker också att det bör bli lättare att ta vara på vildsvin som livsmedel. För att underlätta jakten anser han att man ska få jaga med fälla och att man ska få sätta upp viltövervakningskameror. Dessutom tycker han att utfodringen är ett problem.
– Milda vintrar med mycket ekollon ökar födotillgången. Jag hävdar att många utfodrar för mycket, säger han till Corren.se.