Serverunderhåll kl. 12.00 idag

Idag kl. 12.00 kommer vi att genomföra ett serverunderhåll. Det innebär att webbplatsen kan vara svår att nå under en kortare period.