Ingen vet hur många vårbockar som fälls i de sex län där jakten är tillåten på grund av radioaktivt nedfall. Företrädare för Naturvårdsverket kritiserar Jägareförbundet för att det saknas statistik om fällda vårbockar.
Foto: Magnus Nyman Ingen vet hur många vårbockar som fälls i de sex län där jakten är tillåten på grund av radioaktivt nedfall. Företrädare för Naturvårdsverket kritiserar Jägareförbundet för att det saknas statistik om fällda vårbockar.

Siffror på fällda vårbockar saknas

Det finns ingen statistik över hur många vårbockar som skjuts i Sverige.
– Svagt att inte Jägareförbundet kan presentera sådana siffror, tycker Tommy Svensson på Naturvårdsverket.
Till följd av 1986 års kärnkraftsolycka i Tjernobyl infördes jakt på vårbock i Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Västernorrland och Västerbotten.

I Västerbotten får vårbockar fällas i kommunerna Nordmaling och Umeå. Dessa län drabbades hårt av radioaktivt nedfall.

Vårbockarna, som levt på vinterbete, visade sig innehålla halter som låg inom ramen för gräns-värdena.

I dag finns ingen specifik

statistik över hur många horn-bärande rådjur som skjuts under jaktperioden, 1 maj till 15 juni.

”Vi får inga uppgifter”

– Svenska Jägareförbundet får 47 miljoner kronor för sitt uppdrag. Då tycker man att de skulle kunna prestera sådan här statistik också. Men det är likadant som med uppgifterna om hur många jägare som sysslar med exempelvis fällfångst, vi får inga uppgifter av Jägareförbundet, säger Naturvårdsverkets Tommy Svensson.

Jonas Kindberg, ansvarig för viltövervakning, inkluderat statistik, vid Jägareförbundet kommenterar:

– Som man frågar får man svar. Vi har inte fått något uppdrag att framställa sådan statistik. Men det skulle vi kunna göra om vi fick en förfrågan.

”Måste få en förfrågan”

– Vi producerar idag mycket mer detaljerad statistik än

uppdraget kräver, säger Jonas Kindberg.

Menar du underförstått att ni måste ha mer pengar för att få fram sådan statistik?

– Nej, det menar jag inte. Det är fullt möjligt att göra inom ramen för det uppdrag i har idag, men då måste vi som sagt få en förfrågan, säger Jonas Kindberg.