Även Jägareförbundet i Värmland har överklagat beslutet om licensjakt på sex vargar i Vimyren-reviret länet och vill att samtliga vargar ska fällas i tre revir, Vimyren, Glaskogen och Jangen.
Foto: Frode Fjellstad/Mostphotos Även Jägareförbundet i Värmland har överklagat beslutet om licensjakt på sex vargar i Vimyren-reviret länet och vill att samtliga vargar ska fällas i tre revir, Vimyren, Glaskogen och Jangen.

SJF-Värmland överklagar vargjakt

Nu har båda jägarorganisationerna, Svenska Jägareförbundet (SJF) och Jägarnas Riksförbund (JRF), i Värmland överklagat länsstyrelsens beslut om licensjakt på sex vargar i länet.

JRF-distriktet i länet har överklagat om att det istället bör fällas 63 vargar i länet för att komma ner till miniminivån för vargstammen. Jakt & Jägare skrev om det här:
I går lämnade Jägareförbundet i Värmland in en överklagan av länsstyrelsens beslut om vargjakten i länet till Förvaltningsrätten i Luleå.
De sex vargar som länsstyrelsens medgett jakt på i Vimyren-reviret är inte är tillräckligt för att minska koncentrationen av varg i länet, konstaterar SJF i länet.
Förbundet vill därför att förvaltningsrätten beslutar om att utöka jakten till att omfatta ytterligare två revir, Glaskogen och Jangen.

Samtliga vargar i tre revir
Valet av revir har gjorts för att både få en större effekt av licensjakten samtidigt som jakten får en större geografisk spridning. SJF-Värmland vill också att samtliga vargar i de tre reviren skall fällas, inte enbart begränsas till sex.
– Vi menar att högsta förvaltningsdomstolens dom i december 2016 visar att länsstyrelsen kan besluta om en mer omfattande jakt på varg i syfte att minska de negativa effekterna som en växande vargstam har på möjligheten att bedriva meningsfull älgjakt. Den hotar även löshundsjakten, säger Ingmar Tönnberg, ordförande för SJF i Värmland.
– Ett större uttag ur vargstammen kommer inte att innebära att de 270 vargar som riksdagen satt som lägsta nivå kommer att äventyras, tillägger han.