– Om man stänger av E4:an blir det naturligtvis inga trafikolyckor där. Det är ungefär ett lika smart förslag som att stoppa jakt med löshund i vargrevir, säger ordföranden i Svenska stövarklubben, Freddy Kjellström.
Foto: Rävper Andersson (Arkivbild) – Om man stänger av E4:an blir det naturligtvis inga trafikolyckor där. Det är ungefär ett lika smart förslag som att stoppa jakt med löshund i vargrevir, säger ordföranden i Svenska stövarklubben, Freddy Kjellström.

”Sjukt förslag från Naturskyddsföreningen”

Naturskyddsföreningens försök att stoppa löshundsjakt i vargrevir möter skarp kritik.
– Förslaget är rena katastrofen. Istället bör man ta bort hela vargrevir, säger ordföranden i Svenska stövarklubben, Freddy Kjellström.

Han skräder inte orden utan kallar det ”helt sjukt” att ett så långtgående förslag vunnit gehör i en så stor organisation som Svenska Naturskyddsföreningen.
– Man jobbar för att avlysa löshundsjakten. Vi har diametralt motsatt uppfattning om hur problematiken med vargar och jakthundar ska lösas. Istället för den vargjakt vi haft hittills, bör man ta bort hela revir så att det uppstår zoner där det är någorlunda säkert att släppa hundar, säger Freddy Kjellström.

Läser in dolt budskap
I Naturskyddsföreningens brev till Naturvårdsverket läser Freddy Kjellström också in ett dolt budskap. Han finner det troligt att ”klarläggande av hundägarens ansvar” i förlängningen innebär att ingen ersättning ska utgå för vargdödade hundar.
– Vi anser att ersättningen istället ska ökas. I dag är det ett väldigt glapp mellan den avels- och marknadsvärdet på en hund och den faktiska ersättningen, konstaterar basen för stövarklubben.

Måste betala ”vargkalaset”
– En stövartik som är dubbelchampion kan vara värd mellan 70 000 och 100 000 kronor. Men ersättningen är bara 20 000 kronor. Vargen är statens vilt och då måste staten också betala vad ”kalaset” kostar, fastslår Freddy Kjellström.
I det civila undervisar han i statskunskap vid universitetet i Karlstad och anser att vargfrågan står i konflikt med delar av den svenska lagstiftningen.
– Att människor, som till exempel äger 500 hektar mark inte kan utnyttja jakträtten fullt ut, släppa jakthundar, innebär rättsliga problem som inte är alldeles självklara. Det strider mot både jordabalken och äganderätten om människor inte kan nyttja sina egendomar, säger Freddy Kjellström.