Skåne dras in i vargkonflikten

Under den senaste tiden har flera vargattacker mot får inträffat i Skåne. I lördags dödades nio får i Östra Sallerup och i tisdags dödades ytterligare sex stycken i Fränninge. 
Nu blossar konflikten mellan drabbade och vargvänner upp.

Efter de senaste två attackerna har LRF Skåne ansökt om skyddsjakt på varg. Detta anser Svenska Rovdjursföreningen är fel väg att gå. 
Mitt i allt står de drabbade som nu får mycket arbete för att försöka undvika fler angrepp.
– Det är mycket oro, vaktande och flyttande. Det innebär extraarbete mitt i skörden och det upplevs inte som positivt, säger Stig Lundström, vice ordförande i LRF Skåne, till Sydsvenskan.
Det bidrag på 40 kronor metern som utlovats från länsstyrelsen till de som vill byta ut sina stängsel anser Stig Lundström är otillräckligt, eftersom han menar att den totala kostnaden i värsta fall kan röra sig om 150 kronor metern.
– Jag tycker inte det är realistiskt att ha en schablonkostnad. Det är samhället som har bestämt att vi ska ha något som vi måste hålla ute, säger han till Sydsvenskan.

Förespråkar bättre stängsel
Svenska Rovdjursföreningen är skeptiska till skyddsjakt och menar att det i stället är bättre med förebyggande åtgärder, främst i form av bättre stängsel.
– Jag tycker inte att man ska lösa problemen på det sättet. Vi vet inte var vargen är, den kan vara långt borta nu. Man får se över sina stängsel istället. Vi har vetat länge att vi kommer få ner vandringsvargar, säger Anita Carlsson, regionansvarig i Skåne och Blekinge, till Sydsvenskan.
Senast den 14 augusti ska länsstyrelsen i Skåne yttra sig om skyddsjakt till Naturvårdsverket.