Foto: JRF Sven-Olof Sandberg, vice ordförande i Jägarnas Riksförbund, JRF, och distriktsordförande i Skåne.

Skånevargarna – skyddsjakten stoppad efter överklaganden

Skyddsjakten på en skadegörande varg i det skånska reviret Linderödsåsen inhiberas efter överklaganden. ”Detta skapar bara ytterligare polariseringar”, kommenterar JRF:s Sven-Olof Sandberg.

Bläcket hann knappt torka på beslutet om skyddsjakt på varg i Skåne innan det revs upp i väntan på rättsliga turer.

Åtta angrepp

I onsdags kom beslutet om skyddsjakt på en varg i reviret Linderödsåsen, ett revir där åtta vargangrepp skett inom reviret eller strax utanför sedan den 25 juli.

I går kom kontrabeskedet: Förvaltningsrätten i Luleå har inhiberat, det vill säga beslutat att skyddsjaktsbeslutet ”tills vidare inte ska gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller annat beslutats”.

Beskedet kommer efter det att Föreningen Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen överklagat skyddsjaktsbeslutet.

Alfatiken skjuts

Den först nämnda föreningen anför i sin överklagan att:

”Det finns en genetiskt viktig varg i området som riskerar att skjutas. Om alfatiken skjuts bort riskerar valparna att svälta ihjäl.”

Rovdjursföreningen menar att det inte går att spåra angreppen till en individ och skriver att det ”framgår inte att samtliga fyra angrepp kan kopplas till en och samma skadegörande individ. Den beslutade jakten riskerar att försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. I området rör sig fortfarande en genetiskt viktig vargindivid.”

Sådan karaktär

Förvaltningsrätten i Luleå skriver i sitt beslut att det för inhibition krävs att det finns en tämligen stor chans att överklagan ska bifallas. Samtidigt påpekar man att kravet ställs lägre om det överklagade beslutet ”är av sådan karaktär att en verkställighet av det överklagade beslutet inte kan bringas att återgå vid bifall till överklagandet eller om det annars är av stor betydelse för den enskilde att verkställigheten av beslutet skjuts upp”.

Avslutningsvis konstaterar domstolen att utgången i målet är oviss men att ett verkställande av beslutet (att skjuta en varg, reds anm.) inte kan göras ogjort. Därför ska det överklagade beslutet inte gälla i väntan på att ”målet avgörs slutgiltigt eller annat beslutas”.

Ytterst beklagligt

Sven-Olof Sandberg, vice ordförande i Jägarnas Riksförbund, JRF, och distriktsordförande i Skåne tycker att beslutet är ytterst beklagligt och säger:

– När länsstyrelsen nu gör sitt arbete överklagar bevarandeorganisationerna utan anledning. Man förhalar och förhalar och till slut försvinner möjligheten att hantera frågan på ett professionellt sätt.

Han tillägger:

– Detta skapar bara ytterligare polariseringar i sammanhanget. Tycker man att något är fel bör man jobba för en lagändring, inte bara förstöra.