FOTO: MARTIN PROCHAZKACZ/SHUTTERSTOCK Enligt en del markägare på ön har det uppstått ekonomisk skada då man tvingats köpa stängsel samtidigt som fastighetspriserna påverkats negativt.

Skärgårdsbor kräver skyddsjakt på dov och mufflon

Stora mängder vilt på Gisslingö i Roslagens ytterskärgård orsakar problem. Nu kräver fastighetsägarna skyddsjakt på dovvilt och mufflonfår.

Det är tidningen Skärgården som skriver om situationen på Gisslingö där mufflon och dov först dök upp 2014.

Trängs på ön

Sedan dess har stammarna ökat kraftigt och består nu av 100-tals djur som trängs på ön som bara är 2,5 kilometer lång.

För öns fastighetsägare har problematiken blivit allt mer svårhanterlig. Bland annat menar man att den biologiska mångfalden i praktiken utraderats. En man som är uppvuxen på ön beskriver hur naturen och blomsterprakten som har skapats genom traditionellt skärgårdsjordbruk nu har ersatts av ”en kortsnaggad gräsmatta med nässlor och en och annan tistel”.

26 arter borta

Mannen som är jägmästare har också gjort en lista över 26 arter som han menar har försvunnit från Gisslingö.

Nu har en samfällighetsförening vänt sig till länsstyrelsen med en ansökan om skyddsjakt, med hänvisning till att den biologiska mångfalden måste återskapas.