Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos 1 100 skarvar får fällas i Västernorrland.

Skarv får skyddsjagas i Västernorrland

För att förhindra allvarlig skada på fiske och för att skydda känsliga fiskbestånd har länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutat om skyddsjakt på storskarv.

Totalt får 1 100 skarvar fällas, mellan den 1 maj och den 31 juli 2023.

Fullständiga villkor för jakten står i beslutet, som togs den 17 april och finns tillgängligt hos länsstyrelsen.

Beslutet kan överklagas till och med den 22 maj.

Ökar stadigt

I den nyligen framtagna regionala förvaltningsplanen för skarv i Västernorrland går att läsa att skarvpopulationen i länet ökar cirka 20 procent årligen. 2021 fanns det 3 656 häckande storskarvspar där.

Det står också att skyddsjakt inte får ”ämna till att reglera skarvpopulationen utan åtgärden ska vidtas för att förhindra att allvarlig skada uppstår”.

Förvaltningsmål

Målet med skarvförvaltningen sammanfattas i tre punkter.

  • De skador som skarv orsakar ska begränsas.
  • Påverkan på människans intressen ska vara neutral eller positiv.
  • Länets skarvpopulation ska vara livskraftig och frisk.