År 2006 räknades ett 20-tal kolonier i Stockholms skärgård, med ungefär 6 000 häckande skarvpar.
Foto: Lennart Bolund År 2006 räknades ett 20-tal kolonier i Stockholms skärgård, med ungefär 6 000 häckande skarvpar.

Skarvarna börjar dala

Skarven förstör fiskeredskap, äter stora mängder småfisk och dödar hela öar med sin illaluktande spillning. Nu finns tecken på att skarven kan vara på tillbakagång.

Under de senaste åren har antalet skarvbeståndet i skärgården ökat exposionsartat. Henri Engström är skarvforskare på Uppsala universitet och tror att skarven snart har nått sitt maximum.

Det finns mer skarv än någonsin i Sverige. Enligt

Henri Engström håller ökningen håller på att stanna av.

– Från norra Sörmland till Skåne har vi idag stabila bestånd. Även i insjöarna är nog beståndet nära sitt maximum, säger han till Upsala Nya Tidning.

I Danmark har skarvstammens tillväxt stannat av. I en del riktigt stora kolonier har till och med antalet häckande par minskat.

År 2006 räknades ett 20-tal kolonier i Stockholms skärgård, med ungefär 6 000 häckande skarvpar.

Havsörnar stoppar skarvarna

För ett antal år sedan kom en av de första rapporterna om att havsörnar kan ta både ungar och äldre skarvar.

Havsörnarna påverkar också hur skarvarna breder ut sig. På vissa håll har örnarna till och med lyckats skrämma bort hela kolonier, uppger Skärgårdsstiftelsen, som har noterat att skarven inte häckar alls i Stockholms yttre skärgård.