Det blir skyddsjakt på 195 storskavar i Furusundsleden enligt länsstyrelsen i Stockholm.
Foto: Menno Schaefer/Shutterstoc.com Det blir skyddsjakt på 195 storskavar i Furusundsleden enligt länsstyrelsen i Stockholm.

Skarvjakt i Stockholms skärgård

Närmare 200 storskarvar får skyddsjagas vid sex platser i Furusundsleden. Kvoten gäller fram till 15 april.

Av drygt 30 000 skarvar bedömer länsstyrelsen i Stockholm att närmare 9 000 finns i Furusundsleden.
–  Syftet med skyddsjakten är att genom skrämseleffekt motverka etablering av nya skarvkolonier på de aktuella platserna och att minska riskerna för allvarliga skador på träd och skogsproduktion. Hänsyn har även tagits till de närboendes risk att utsättas för problem med lukt från skarvbosättningar, säger Göran Åström, miljödirektör vid länsstyrelsen, till Dagens Nyheter.