Foto: Arkiv För få älgar skjuts, det anser länsstyrelsen i Gävleborgs län och avregistrerar älgskötselområden med motiveringen att älgskötselplanerna inte har följts.

Skjuter för få älgar – länsstyrelsen avregistrerar fem områden

Länsstyrelsen i Gävleborg tar det ovanliga steget att avregistrera fem älgskötselområden i länet. Orsaken är att myndigheten efter en översyn anser att jägarna är för dåliga på att nå upp till målen för avskjutning.

Avregistrerade områden

• Rogsta älgskötselområde i Strömsbruk älgförvaltningsområde.
• Harmånger Östra älgskötselområde i Strömsbruk älgförvaltningsområde.
• Ortsjön älgskötselområde i Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde.
• Boda älgskötselområde i Öster Ljusnans älgförvaltningsområde.
• Söderhamn Västra älgskötselområde i Öster Ljusnans älgförvaltningsområde.

Det var den 11 april som länsstyrelsen i Gävleborg fattade beslut om att avregistrera fem älgskötselområden. Orsaken är att myndigheten har genomfört en större översyn av hur väl länets älgskötselområden har uppnått sina avskjutningsmål enligt älgskötselplanen. Resultatet har kontrollerats avseende både tjur och ko samt kalv.

Missar målet

Om man missar målet med mer än tio procent blir det bakläxa.

– Om ett älgskötselområde avviker med mer än tio procent från målet ifrågasätter vi årligen varför målet inte har uppnåtts, förklarar vilthandläggare Elina Eriksson.

Under året har en sammanställning av de senaste tre årens måluppfyllelse satts samman.

Fem områden

I samband med detta har länsstyrelsen noterat att fem älgskötselområden inte klarar kraven och därför ändras till licensområden.

Ytterligare ett älgskötselområde, Harmånger Östra, har informerats om att jägarna inte skjuter tillräckligt många vuxna älgar per år och därmed kommer att avregistreras.