Lodjur har fått smak på hjortar och mufflon som går i Ryssbygymnasiets hägn. Skolan ansöker om skyddsjakt på lodjur i hägnet sedan sju djur dödats.
Foto: Shutterstock.com Lodjur har fått smak på hjortar och mufflon som går i Ryssbygymnasiets hägn. Skolan ansöker om skyddsjakt på lodjur i hägnet sedan sju djur dödats.

Skola vill ha skyddsjakt på lodjur

Ryssbygymnasiet mellan Växjö och Ljungby ansöker om skyddsjakt på lodjur. Skolan har bland annat en inriktning på jakt och viltvård, men naturbruket hindras av rovdjuren.

Henrik Gustafsson, ansvarig för hägnet, skriver i ansökningen om skyddsjakt att lodjur har rivit sju djur som är värda cirka 60 000 kronor. Det handlar om mufflon och dovhjortar i hägnet.
Att det handlar om lodjur har bekräftats av länsstyrelsens besiktningsman, Rune Håkansson.
Skyddsjakten ska bara gälla lodjur som tar sig in i vilthägnet.

Antagligen finns fler rivna djur
Det misstänks att fler djur som saknas också tagits av lodjur, rapporterar Smålandsposten.
Andra länsstyrelser brukar hävda att lodrabbade hägnägare ska först ska fokusera på förebyggande åtgärder, som att förbättra hägnets stängsel.
– Det är väldigt svårt att säga hur stor sannolikhet det är att de får tillstånd. Vi kommer att hämta kunskap från andra län där man har tagit sådana beslut sedan tidigare för att kunna göra rätt bedömning, säger Rune Håkansson till Sveriges Radios P4 Kronoberg.