Sköt fridlyst skarv – slipper åtal

När de tre jägarna kom hem från jaktturen vid Burö, utanför Kungshamn, hade de tre skarvar med sig. Två av dem visade sig vid närmare påseende vara den fridlysta toppskarven. Det hela polisanmäldes, men utredningen har lagts ned eftersom felskjutningen var ett misstag.

Enligt tidningen Bohuslänningen tog jaktledaren hem fåglarna efter jakten och hängde upp dem på ett staket. En kunnig ornitolog råkade gå förbi staketet och upptäckte de två toppskarvarna. Därmed uppdagades jaktbrottet och jaktledaren kallades till förhör hos polisen.
– Han berättade om vad som hänt och att han var medveten om att det var förbjudet att skjuta toppskarv, berättar Erold Coleman vid Vänersborgspolisen för Bohuslänningen.

Utrymme för misstag
Men förundersökningen om jaktbrott ändå är nerlagd, enligt Coleman med hänvisning till de låga krav som ställs på det ornitologiska avsnittet för att klara en jägarexamen.
– Man kan inte ställa orimligt höga krav på jägarna. De har kort betänketid på sig. Det måste finnas utrymme för felbedömning, säger Coleman.
Däremot påpekar han att det därmed inte är fritt fram att skjuta toppskarv.
– Fallen behandlas alltid som enskilda ärenden. Jag vill uppmana skarvjägare att vara försiktiga och vara säkra på att det är storskarv de skjuter och inte toppskarv, säger Coleman.

Häckar i Norge
Toppskarv liknar storskarv men är mindre och klenare. Toppskarvens vingspann är 95-110 mot storskarven 130-160 centimeter. Den häckar utmed norska kusten och har på senare år blivit allt vanligare i Sverige, men är inte tillåten för jakt.