Renarna på Nordfjella ska skjutas bort, men forskarna tror att CWD-smittan kan finnas kvar på marken.
Foto: Shutterstock Renarna på Nordfjella ska skjutas bort, men forskarna tror att CWD-smittan kan finnas kvar på marken.

Skotvätt ska hindra CWD-spridning

Myndigheterna i Norge ställer nu upp regler för dem som vill besöka det CWD-drabbade Nordfjella-området. Högfjällsområdet förbinder Jotunheimen med Hardangervidda.

Det är ett populärt område för turister. Men där har påträffats vildrenar som haft den galna ko-sjuka liknande sjukdomen CWD. Man har därför bestämt att alla drygt 2000 vildrenar i området snarast måste fällas. CWD är obotligt för hjortdjur.

Kan följa med jord

Hur CWD sprids finns det ännu oklarheter kring. Men man tror smittämnet kan ligga vilande i jorden. Besökare vid Nordfjella måste därför tvätta sina fotbeklädnader när de lämnar området. Det är förbjudet att ta med sig ut organiskt material, som till exempel horn, skriver portalen Hjortevilt.no

De som ser ett sjukt eller dött djur ombeds ta kontakt med myndigheterna och ange GPS-position för fyndet. Hundar får inte ha kontakt med kadaver. Runt Nordfjella på turistbyråer och hotell har satts upp informationsskyltar på norska, engelska och tyska.