Foto: Mari Edman SVA arbetar vidare med analyser för att avgöra om det är samma influensatyp som drabbar skrattmåsar i Stockholmsområdet.

Skrattmåsar influensadödade i Stockholmstrakten

Det var fågelinfluensa som dödade skrattmåsarna som påträffades i Järfälla i mitten av maj. Det fastslår Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som också varnar för smittspridning till närliggande områden.

Under april och maj kom flera rapporter in till SVA om sjuka och döda skrattmåsar i Stockholmsområdet, främst i närheten av Råstasjön och Lötsjön.

De tidigast undesökta fåglarna visade sig bära på influensa av typen högpatogen H5N1. Nu pågår arbetet för att avgöra om samma influensatyp också dödade fåglarna i Järfälla.

Lever tätt

Att just skrattmåsar drabbas hänger samman med att de häckar i kolonier där de är mycket nära varandra.

– Att smittan nu finns i närliggande område från tidigare fall är inte förvånande och det finns viss risk för fortsatt spridning till ytterligare omkringliggande områden och även att fler arter drabbas. Hundägare bör ha uppsikt över hunden så den inte äter eller tuggar på sjuka eller döda fåglar, säger Karin Olofsson-Sannö, viltveterinär och patolog på SVA.