En begäran om skyddsjakt på varg i Norrsjöreviret har inkommit till länsstyrelsen. Ytterligare en kommer att lämnas in.
Foto: Shutterstock En begäran om skyddsjakt på varg i Norrsjöreviret har inkommit till länsstyrelsen. Ytterligare en kommer att lämnas in.

Skyddsjakt begärd på Hälleforsvarg

Efter att två jakthundar på kort tid har dödats av varg i Norrsjöreviret har det inkommit en begäran om skyddsjakt. Nu ska länsstyrelserna i de tre län som berörs av vargreviret samråda.

En begäran om skyddsjakt, från Hällefors Jaktskytteklubb och Hällefors Jaktvårdskrets, inkom till länsstyrelsen i Örebro län under fredagen.
Avsändarna skriver:
”Vargarna i gruppen påvisar ett ovanligt oskyggt sätt att förhålla sig till både människor och djur. På kort tid har två jakthundar blivit attackerade och dödade i ett begränsat området i de norra delarna av Hällefors kommun. På grund av detta så begär vi skyddsjakt på en individ för att stävja ett fortsatt liknande beteende i denna grupp. Detta är av största vikt för att kunna upprätthålla de krav på viltförvaltning samt eftersök som ligger på jägarkåren och utan våra jakthundar så finns inte möjlighet till detta.”
De nyligen dödade jakthundarna är en välmeriterad jämthundstik och en ung drevertik.

Har begärt samråd
Länsstyrelsen i Örebro län begärde samma dag som skyddsjaktsansökan kom in, att under denna vecka så snart som möjligt få samråda med länsstyrelserna i Dalarnas och Värmlands län eftersom även de berörs av reviret.
I Jaktjournalen berättar ordförande i Säfsnäs-Nås jaktvårdskrets i Dalarna att även de inom kort kommer att begära skyddsjakt, då flera hundar har vargdödats på Dalarnas sida av reviret under de senaste åren.
– Vi har ingen skyddsjaktsansökan i vårt län just nu. Och vi har ännu inte hunnit genomföra något samråd, säger Jonas Bergman, chef på enheten för vilt på länsstyrelsen i Dalarnas län.
Om det har inkommit någon skyddsjaktsansökan på varg i Norrsjöreviret till länsstyrelsen i Värmlands län gick det under måndagseftermiddagen inte att få besked om.