Högst 20 personer får delta i skyddsjakten på ett lodjur i samebyn Ohredahke i Jämtland sedan en ren rivits.
Foto: Shutterstock Högst 20 personer får delta i skyddsjakten på ett lodjur i samebyn Ohredahke i Jämtland sedan en ren rivits.

Skyddsjakt efter loattack mot ren

Samebyn Ohredahke i Jämtland får trots allt rätt att fälla ett lodjur sedan en ren rivits. En första ansökan om skyddsjakt avslogs.

Den första ansökan kom in till länsstyrelsen sedan ett lodjur setts i området. Men först sedan renskötarna tvingats avliva en riven ren tvingats avlivas beviljade länsstyrelsen skyddsjakt, rapporterar Östersunds-Posten.

Få renkalvar i området
Länsstyrelsen har dokumenterat tre olika loföryngringar av i det område där skyddsjakt beviljas.
Andelen kalvar är låg i den aktuella renhjorden. Därför är det risk att lodjur angriper vuxna djur, som dräktiga vajor som är särskilt viktiga att skydda. Tidigare har också en rentjur i området dödats av lodjur.
20 personer får delta i jakten som får pågå i två veckor.