En varg får jagas dygnet runt under skyddsjakten i Sjundareviret som sträcker sig över länsgränsen mellan Stockholm och Södermanland.
Foto: Shutterstock En varg får jagas dygnet runt under skyddsjakten i Sjundareviret som sträcker sig över länsgränsen mellan Stockholm och Södermanland.

Skyddsjakt på en varg i Sjundareviret

En varg i Sjundareviret får skyddsjagas dygnet runt fram till den 1 november. Det har länsstyrelserna i Stockholm och Södermanland beslutat gemensamt.

Sedan den 21 augusti har det inträffat fem angrepp mot fårbesättningar i Sjundareviret som breder ut sig i både Södermanlands och Stockholms län.
Under helgen rapporterade dessutom Aftonbladet om att katter försvunnit under lång tid i Kalfors i Södermanland.
Tidningen publicerade en filmsekvens som visar hur en varg rör sig i ett villaområde nattetid.

Gemensamt beslut
Nu går länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län ut med ett gemensamt fattat beslut om skyddsjakt i Sjundareviret.
Länsstyrelserna anger som bakgrund till sitt beslut att:
”I augusti skedde vargangrepp på två närliggande gårdar i närheten av Nykvarn i Stockholms län, inom Sjundareviret. Sammanlagt 18 får dödades i angreppen. I september har tre angrepp skett inom reviret i Södermanlands län, samtliga på gårdar mellan Gnesta och Mariefred, där sammanlagt 101 får har dödats, skadats, tvingats avlivas eller är saknade.”

Bedömt olika åtgärder
Därefter konstaterar Sara Sundin, chef för enheten för natur- och viltärenden på länsstyrelsen i Stockholms län, att skyddsjakt är den lämpligaste åtgärden.
– Då vi den senaste tiden har sett en stor skadebild efter angreppen inom Sjundareviret och gjort en helhetsbedömning av olika åtgärder så anser vi att det finns tillräckliga skäl till beslut om skyddsjakt, säger hon.
Skyddsjakten tillåts mellan den 1 oktober och den 1 november.