Foto: Mostphotos En lavinartad ökning av skarv längs Gävleborgs kust ligger bakom beslutet om skyddsjakt.

Skyddsjakt på 1 900 skarvar i Gävleborg

1 900 skarvar får skjutas på skyddsjakt längs Gävleborgskusten. Bakgrunden är att de senaste årens stora ökning av beståndet orsakar stor skada på de lokala fiskbestånden.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har fattat beslut om att 1 900 skarvar får skjutas med start i dag. Skyddsjakten får pågå längs kusten fram till den 15 maj i fyra jaktområden med en utsedd jaktledare för varje delområde.

Ökat markant

Om kvoten inte fylls fortsätter skyddsjakten och får som längst pågå till och med den 1 augusti. Vid fasta och rörliga fiskeredskap samt inom fiskefredningsområden får skyddsjakt ske mellan den 15 mars och den 31 oktober.

Bakgrunden till beslutet är att stammen har ökat markant sedan inventeringarna började 2012, med stora skador på fiskbestånden som följd.

– Vi ser att skarven fortsätter att öka i länet och gör därför bedömningen att skyddsjakt behövs för att förhindra ytterligare allvarlig skada, kommenterar Emma Engvall, vilthandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.