FOTO: JOHAN BJURER/MOSTPHOTOS Skarvarna flockas vid älvmynningarna under kritiska perioder då lax- och öringmolt vandrar ut i havet.

Skyddsjakt på skarv längs Västerbottenskusten

250 skarvar får skjutas längs Norrlandskusten för att minska skadorna på fisk och fiskeredskap. Inventeringarna visar att skarvarna framför allt under vår och försommar har en negativ påverkan på fiskpopulationen vid älvmynningarna.

Det är i kustkommunerna Nordmaling, Robertsfors, Umeå och Skellefteå som länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på 250 storskarvar och mellanskarvar gäller, rapporterar Folkbladet.

Skyddsjaktsbeslutet gäller från den 7 maj till den 15 juni då 220 skarvar får skjutas. Ytterligare 30 fåglar får fällas från den 16 juni fram till den 1 augusti.

300 meter

Jakten får bedrivas från stillastående motorbåt med ett avstånd om minst 300 meter till skarv-, havsörn- eller fiskgjuseboplatser.

Enligt skarvinventeringarna i Västerbotten under 2022 och 2023 finns det mellan 3 000 och 4 000 skarvar längs länets kust. Fåglarna är framför allt koncentrerade till älvarnas utlopp.