Skogsstyrelsen har besiktat skadorna och utesluter inte att skogsägaren kan fortsätta att drabbas av viltskador.
Foto: Shutterstock Skogsstyrelsen har besiktat skadorna och utesluter inte att skogsägaren kan fortsätta att drabbas av viltskador.

Barkgnagande kronhjortar får skjutas

En markägare utanför Nyköping ansökte om att få skjuta fyra kronhjortar eftersom de gnager sönder barken på hans granar. Länsstyrelsen har nu beslutat att skyddsjakt får genomföras på två kronhjortar.

Två större grupper, omkring 13 kronhjortar, gnager på barken i en granskog utanför Nyköping. Markägaren har försökt skrämma bort djuren utan att lyckas och befarar att skadorna kommer att bli mycket omfattande.

Kan fortsätta drabbas
Skogsstyrelsen har besiktat skadorna och anser inte att de uppgår till en allvarlig nivå, men utesluter inte att markägaren kan fortsätta att drabbas av viltskador.
Det är bakgrunden till Länsstyrelsen i Södermanlands beslut om att tillåta skyddsjakt på två kronhjortar. Länsstyrelsen tar också hänsyn till att skogen är relativt mogen, cirka 40 år gammal, och att markägaren därför riskerar en ”mycket kännbar kostnad”, rapporterar Södermanlands Nyheter.