Skyddsjakten på en varg får ske på båda sidorna av länsgränsen runt Gnosjö och öster om Tranemo. Fyrkanterna visar platserna för vargangrepp på får.
Foto: Länsstyrelsen Skyddsjakten på en varg får ske på båda sidorna av länsgränsen runt Gnosjö och öster om Tranemo. Fyrkanterna visar platserna för vargangrepp på får.

Skyddsjakt på en varg i Småland

Under maj, juni och juli har varg dödat får vid åtta tillfällen i länen Västra Götaland och Jönköping. Därför blir det skyddsjakt i ett område i Småland på båda sidorna av länsgränsen. Det är första gången det är skyddsjakt på varg i länet Jönköping.

Länsstyrelserna i Jönköping och Västra Götaland har gemensamt beslutat om skyddsjakt på en varg. För Jönköpings del är det första gången länet har skyddsjakt på varg. Anledningen är den senaste tidens angrepp mot får och avsaknaden av andra lämpliga lösningar.

Jakt fram till 16 augusti 
Skyddsjakten tillåts till och med den 16 augusti.
Under maj, juni och juli har varg angripit och dödat får vid åtta tillfällen i kommunerna Ulricehamn och Tranemo, i länet Västra Götaland, samt i kommunerna Gnosjö och Gislaved i länet Jönköping.
De fyra senaste angreppen har skett den 21 till 28 juli i kommunerna Gnosjö, Tranemo och Gislaved.

DNA-proverna gav inget svar
Det har samlats in DNA-prover efter attackerna för att försöka reda ut om det är en eller flera vargar som attackerat, eller om det är en ”genetiskt värdefull” varg som härjar i Småland.
˝Inget av proven har kunnat ge svar på individnivå. Sannolikheten att det ska finnas flera vargar i det aktuella området är liten. Därför bedömer länsstyrelserna att det handlar om en och samma vargindivid som utfört de fyra senaste angreppen i juli månad. En vargindivid som har vant sig vid att angripa får kommer att orsaka stora kostnader och mycket oro och vargindividen kommer troligtvis att fortsätta med sitt beteende och angripa får˝, skriver myndigheterna om beslutet.

Kan inte sätta upp elstängsel runt alla hagar
Det finns flera hagar med får i området och saknas tillräckliga resurser för att på kort tid kunna skydda samtliga fårbesättningar med rovdjursavvisande elstängsel. Därmed är skyddsjakt den enda lösningen, resonerar de två länsstyrelserna.