Vid fem lodjursangrepp i Karlskrona kommun har 19 får dödats.
Foto: Shutterstock Vid fem lodjursangrepp i Karlskrona kommun har 19 får dödats.

Skyddsjakt på fårdräpande lodjur

Länsstyrelsen i Blekinge har beslutat om skyddsjakt på lodjur, efter att 19 får har dödats inom en radie av fem kilometer under de senaste månaderna.

Sedan den 16 juni har fem lodjursangrepp inträffat i Karlskrona kommun. Alla angrepp har besiktats av länsstyrelsen och konstaterats vara orsakade av lodjur, vilket Jakt & Jägare har skrivit om bland annat här och här.
Länsstyrelsen bedömer att lodjursangreppen kommer att fortsätta om man inte agerar och därför har man nu fattat beslut om att tillåta skyddsjakt. Jakten ska utföras öster om Rödeby, rapporterar Sydöstran.