FOTO: RUGCO/SHUTTERSTOCK Stammen av gråhäger som det rör om i det här skyddsjaktsfallet räknas som livskraftig och ökar i antal.

Skyddsjakt på häger i Norrtäljeskärgården

Stökiga hägrar på ön Yxlan i Norrtälje kommun ”bidrar med kraftig nedskräpning” och får nu skyddsjagas bestämmer länsstyrelsen. Men enbart 20 individer får skjutas.

Det är Norrtälje Tidning som skriver om att fastighetsägare på Yxlan har klagat över hägrarnas framfart på ön.

Under hela sommarhalvåret ska omkring 200 fåglar ha uppehållit sig i ett skogsområde. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att:

Störande ljud

”Hägerkolonin bidrar med kraftig nedskräpning, fekalier på egendom samt störande oljud på fler fastigheter i området.”

Därför medger man nu skyddsjakt på 20 fåglar med målet att skrämma bort övriga hägrar från området.

I görligaste mål ska häckande och ännu inte fullvuxna djur fredas under jakten.