Foto: Arkiv Länsstyrelsen trycker på för att fler djur ska fällas under ordinarie jakt så att skyddsjakt kan undvikas i framtiden.

Skyddsjakt på kronvilt i Vara

Markägaren i Vara försökte en mängd metoder för att skrämma bort kronvilt från sin skog, utan att lyckas. Nu har länsstyrelsen sagt ja till skyddsjakt till den 30 juni på fem djur.

Ägaren till den aktuella skogen i Vara kommun har i sin ansökan angivit att han vid flera tillfällen har försökt skrämma bort kronviltet som orsakar betskador på hans gran- och tallskog, rapporterar Nya Lidköpings-Tidningen.

Hår och fårull

Han har också, utan framgång, lagt ut hår och fårull för att hålla viltet borta. Då länsstyrelsen inspekterade skadorna på två av tre fastigheter som skyddsjaktsansökan gäller fann myndigheten att fem respektive tio procent av bestånden hade färska skador, troligen orsakade av kronvilt.

Enligt länsstyrelsens bedömning ökar skadorna risken för att rotröta ska uppstå och granbarkborre ska angripa träden. Därför beslutar man om skyddsjakt som får pågå till den sista juni, jakten ska särskilt inriktas mot unga djur och koncentreras till skadeområden.

Ordinarie jakt

Också förra året beviljades skogsägaren skyddsjakt. Länsstyrelsen understryker därför att fler djur bör fällas under ordinarie jakt så att skyddsjakt inte ska behövas nästa år.