Skyddsjakt på lo i Tåssåsens sameby

Länsstyrelsen i Jämland har onsdagen den 15 mars beslutat om skyddsjakt efter ett lodjur i Tåssåsens samebys vinterbetesområde.

Lodjuret har uppehållit sig i områdena under en period och orsakat skada för samebyn.
”Lo fälldes inte i området under den nyss avslutade licensjakten varför problembilden med fällda renar och skingrade renhjordar kvarstår för samebyn”, skriver myndigheten.
Beslutet gäller från och med den 17 mars till och med den 2 april 2017.