Foto: Shutterstock Under lång tid har rapporter om en närgången varg nått länsstyrelsen, nu har man beslutat om skyddsjakt.

Skyddsjakt på närgången varg i Falun

Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat om skyddsjakt på en varg som rör sig i vid Lugnets skidstadion i Falun. Rapporter har under ett par månader kommit in från närliggande byar om en närgången varg.

På fredag börjar Svenska skidspelen i spåren, en tävling som lockar 10 000-tals åskådare. Samtidigt rör sig den närgångna vargen i området.

Skare och spårsnö

– Den är sannolikt halt, har jag sett på en film i Falukuriren som förmodligen visar den aktuella vargen. Som kuriosa kan jag nämna att JRF:s skjutbana ligger mitt i jaktområdet, jag bor precis där och är ute och går med hunden och håller ögonen öppna. Vi har lite skare, men det är bra spårsnö, säger Martin Lundgren, ordförande i JRF-Dalarna.

Det var P4 Dalarna som först rapporterade om vargspåren vid skidanläggningen. Anläggningschefen Jonas Boström berättar om att en skidåkare vittnat om närkontakt med vargen.

– Lite nära inpå på med barn och ungdomar på kvällarna och vi har personal som nästan inte vill åka och titta till skidbanorna, säger Jonas Boström till radiokanalen.

Jakt trots överklagan

Nu har länsstyrelsen fattat beslut om skyddsjakt på vargen enligt 59 § jaktförordningen, ett beslut som gäller utan hinder av att det kan komma att överklagas.

Skyddsjakten får genomföras den 15 mars-den 17 mars inom det aktuella området.

Motorfordon får användas ”för att spåra och genskjuta vargen under skyddsjakten. Detta undantag ger inte rätt att från motordrivet fordon förfölja eller skjuta varg från fordon i rörelse”.

Rört sig i byarna

I beslutet anges också att länsstyrelsen sedan den 21 december 2022 mottagit en rad rapporter från allmänheten om en varg som rört runt byarna nordost om Falun stad:

”Naturbevakare i det berörda området mottar nästan dagligen samtal från rädda och oroliga människor från byarna i området då vargen upplevs ha ett oskyggt beteende. De senaste två veckorna har rapporteringen om varg inom bebyggelse och incidenter där vargen varit nära människor ökat. Vargen har vid ett tillfälle följt efter människa på skidor en längre sträcka.”