Foto: Mostphotos Jaktområdet har utformats för att minimera risken för att skada häckande fågel och andra arter.

Skyddsjakt på skarv i Gävletrakten

Fisket i Dalälven och vid kusten ska skyddas mot skarv. Nu har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på 200 fåglar i den inre fjärden och kustområdet.

I dag beslutade länsstyrelsen i Gävleborg om skyddsjakt på 200 skarvar efter en ansökan från Älvkarleby sportfiskare.

Allvarlig skada

Åtgärden syftar bland annat till att förhindra allvarlig skada på fisket i Dalälven och skydda hotade fiskarter i Dalälvens fredningsområde.

Speciellt skarvens jakt på havsöring nämns och sportfiskeklubben understryker att påverkan på fisket är så stor att fiskenäringens ekonomi hotas.

Inre fjärden

Skyddsjakten gäller 200 skarvar och får bedrivas i den inre fjärden, kustområdet vid Gävlebukten och vid Orarna samt Limön mellan den 21 mars och den 25 maj.

Därefter börjar jakten igen den 15 juli och får fortsätta till den 31 oktober