Skyddsjakt på tre vargar i Idre

Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat skyddsjakt på tre vargar som uppehåller sig i renskötselområdet i Älvdalens kommun. På tisdagen fattade de även beslut att avslå tre skyddsjaktsansökningar i Hortnäs-Sunnanäng och Sundborn.

Idre Nya sameby har lämnat in en ansökan om skyddsjakt på tre vargar som skadar renskötseln. Skyddsjakten är beviljad och får pågå fram till den 1 maj. Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att vargarna tycks ha bildad revir i kalvningsområdet och att några andra lösningar inte finns.
Enligt rådande rovdjurspolitik ska inte rovdjur finnas permanent i områden för renskötsel. Beslutet är också i enighet med EU-direktiv.

Jägarna utses av länsstyrelsen
Skyddsjakten får bedrivas med hjälp av exempelvis helikopter och terrängfordon, vilket jaktförordningen medger när det gäller skyddsjakt. Länsstyrelsen utser de personer som ska medverka vid jakten.

Ville att länsstyrelsen ska betala
De fällda djuren ska föras till Statens veterinärmedicinska anstalt. Idre Nya sameby hade i sin ansökan begärt att länsstyrelsen skulle stå för hela kostnaden av skyddsjakten, men på grund av de kraftigt minskade anslagen kan länsstyrelsen endast stå för halva kostnaden för helikopter om en sådan används.

Tre andra ansökningar avslogs
Länsstyrelsen har även avslagit tre ansökningar om skyddsjakt på tisdagen. Två av dem gällde området kring Sundborn, där länsstyrelsen menar att situationen i dagsläget inte är så allvarig att den motiverar skyddsjakt. Länsstyrelsen kommer dock att följa utvecklingen och ta upp saken igen om läget blir värre.
I Hjortnäs-Sunnanäng var huvudmotivet i skyddsjaktsansökan faran för tamdjur. Länsstyrelsen menar att det finns alternativa lösningar och avslår därför ansökan.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...