Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat skyddsjakt på tre vargar i Idre sameby.
Foto: Michelle Lalancette / Shutterstock.com Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat skyddsjakt på tre vargar i Idre sameby.

Skyddsjakt på tre vargar i Idre

De vargar som under en tid angripit ren inom Idre sameby ska fällas vid skyddsjakt. På grund av problembilden och risken för framtida skada har Länsstyrelsen tagit beslut om skyddsjakt på varg, skriver länsstyrelsen i Dalarna i ett pressmeddelande.

– Den skada vargarna riskerar att göra framöver, med hänsyn tagen till deras beteende hittills, gör att vi tagit ett skyddsjaktbeslut, säger Ellinor Theorin, vilthandläggare vid Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen bedömer efter spårning på snö att tre olika vargindivider under en tid uppehållit sig inom Idre Sameby.
Där har de stört samernas flyttning från sommarbeteslandet och försvårat insamlingen av renar inför slakt. Vid flera tillfällen har döda och skadade renar iakttagits och vid ett tillfälle sågs en varg jaga renar. Renskötarna jagade då bort vargen, men fler angrepp har skett efter detta.

Påverkar inte bevarandestatus i Dalarna
Enligt den senaste inventeringen berörs Dalarna för närvarande av 22 vargrevir enligt senaste inventeringen. Varg förekommer från och till i hela länet. Länet har flera kända genetiskt viktiga individer, men ingen av dem rör sig såvitt känt i det aktuella området.
Länsstyrelsen bedömer att beslutet om skyddsjakt inte kommer att påverka gynnsam bevarandestatus för varg varken regionalt eller nationellt.