FOTO: RUGCO/SHUTTERSTOCK.COM Tillståndet för skyddsjakten gäller till och med den 31 maj 2025.

Skyddsjakt ska rädda gullspångslaxen

Den skyddsvärda gullspångslaxen i Värmland är akut hotad av skarv och häger. Nu har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på fåglarna som ständigt tar över nya områden.

Gullspångslaxen

Gullspångsälven är ett natura 2000 område där bland annat sötvattenslaxen (Gullspångslax) är en utpekad art som ska bevaras inom området. Enligt bevarandeplanen är laxpopulationen mycket liten med en svag genetisk diversitet.

Källa: Länsstyrelsen

Det är Mariestads-Tidningen som rapporterar om det svåra läget för den unika laxen. På uppdrag av förvaltningsgruppens för Gullpångsälvens naturreservat har en ansökan om skyddsjakt formulerats.

Stor betydelse

I den står bland annat:

”Varje fisk är av stor betydelse för att bevara den genetiska variationen. Därför ser förvaltningsgruppen att behovet av skyddsjakt finns utöver den skrämsel som utförs vid kraftverksdammen”.

Högsta siffran

Länsstyrelsen i Värmland konstaterar i sin bedömning att det fanns 1 898 aktiva bon med storskarv under 2023 – den högsta siffran sedan 2014.

Därefter ställer man fåglarna mot laxen och kommer fram till att det vid en samlad bedömning står klart att ”gullspångslax är mer skyddsvärd”. Därför beslutar myndigheten om skyddsjakt på tio storskarvar och fem gråhägrar.