Skyddsjakt stoppas efter överklagan

Förvaltningsrätten i Luleå stoppar jakten på en fårdräpande varg i Hedby i Dalarna. Det är föreningen Wolf Association Sweden som överklagat jakten.

Fårbesättningar i Hedby mellan Leksand och Gagnef har attackerats flera gånger, ”trots elnät med god strömstyrka”, som länsstyrelsen skriver i sitt beslut.
Länsstyrelsen har funnit att någon annan lämplig lösning än skyddsjakt inte finns.
Jakten på vargen skulle få pågå till den 12 november. Nu är dock jakten stoppad. Förvaltningsrätten i Luleå har beslutat om så kallad inhibition i väntan på att målet ska avgöras slutgiltigt.

”Kraven kan ställas lägre”
”Vilken grad av sannolikhet för att besvären ska bifallas som härvid bör krävas kan inte direkt utläsas av bestämmelserna om inhibition i 28 § förvaltnings processlagen. I allmänhet bör krävas en tämligen hög grad av sannolikhet. Kraven för inhibition kan dock ställas lägre om det överklagade beslutet är av sådan karaktär att en verkställighet inte kan bringas att återgå vid bifall till besvären eller om det annars är av stor betydelse för den enskilde att verkställigheten av beslutet skjuts upp i avvaktan på den slutliga prövningen”, skriver förvaltningsrättens jurist i sitt beslut.