Slarviga älgområden avregistreras

Länsstyrelsen i Halland har tröttnat på slarvet i älgområden som inte rapporterar sin avskjutning. Nu avregistreras ett 40-tal områden för älgjakt, varav ett ägs av jaktprofilen Carl Tham, rapporterar Hallandsposten.

– Jägarna är skyldiga att rapportera. Med den svaga älgstam vi har idag så är det absolut nödvändigt att vi får veta vad som fälls, säger jakthandläggare Martin Broberg vid länsstyrelsen.
Redan förra året tog länsstyrelsen itu med slarvet och ett 70-tal B-områden blev avregistrerade. I år går man vidare och den här gången är det sammanlagt ett 40-tal områden som drabbas. De flesta är B-områden, med också A och E-områden får sin registrering indragen.

Inte omöjliga
På dessa marker blir det i år bara kalvjakt en kort tid om inte jakträttsinnehavarna snabbt – inom två veckor –omregistrerar sina områden.
– Vi är inte helt omöjliga. Omregistreringen kostar 750 kronor och de slipper lämna in nya kartor, intyg och allt som egentligen ska till, säger Martin Broberg.

Ingen förklaring
Carl Tham driver sedan 20 år Susegårdens Lerduveskytte i Getinge. Hans A-licensområde, cirka 700 hektar stort, omvandlas nu till oregistrerad mark, där endast kalv får fällas under en kort tid, några dagar.
– Jag har ingen bra förklaring till varför rapporteringen inte fungerat, uppger Tham till Hallandsposten.
Liknande åtgärder, med avregistrering eller hot om detta, har vidtagits i även andra länsstyrelser, bland annat i Västerbotten där 135 jaktlag drabbades.