Slopar undantag om terrängkörning

I Jämtland har det funnits ett generellt undantag från förbud mot att framföra motordrivet fordon på barmark gällande närmaste bilväg och en jaktstuga. Från och med 1 februari i år har undantaget slutat att gälla.

Jaktlaget har haft dispens från terrängkörningslagen och undantaget har gällt för jaktlagets jaktstuga och i samband med övernattning vid jakt efter björn eller älg, skriver länsstyrelsen i Jämtlands län på sin hemsida.

Skador på marken har konstaterats
Enligt inventeringar på våtmarker med satellit och helikopter har det visat sig finnas omfattande körskador från terrängfordon på markerna det gäller. 
Länsstyrelsen har därför beslutat att inte förlänga undantaget för att se hur stort behov jaktlaget har av att köra i terrängen i samband med älg- och björnjakt. Därefter ska de utvärdera effekten som körningen har på naturen.
Jaktlaget får däremot fortsätta att köra med terrängfordon på barmark när de ska transportera fälld älg eller björn.