Frode Larsen, president för norska Vapenrådet, och Rolf Larsen, ordförande för Jegernes Intresseorganisasjon, jublar över det eventuella upphävandet av det norska blyhagelförbudet.
Frode Larsen, president för norska Vapenrådet, och Rolf Larsen, ordförande för Jegernes Intresseorganisasjon, jublar över det eventuella upphävandet av det norska blyhagelförbudet.

Slopat blyförbud en seger

I dag har norska stortinget meddelat att de är för att upphäva förbudet mot blyhagel. Det är en stor seger för de norska jägarna, skriver Jegernes Intresseorgansasjon och Vapenrådet i ett pressmeddelande.

”Det är med stor tillfredsställelse som Jegernes Intresseorganisasjon och Vapenrådet noterar att med en aktiv och målinriktad insats är det mesta möjligt. Från 2009 har det varit en massiv press från enskilda forskare och veterinärer mot offentliga instanser. Allt för att få dem till att vinkla sina uttalanden obalanserat och påverka dem till att bortse från den del av forskningen som är för användandet av blyammunition”, skriver Jegernes Intresseorganasjon och Vapenrådet.
Organisationen ifrågasätter nu politikerna om det inte är bättre att man i större grad bör nyttja oberoende privata forskningsinstitutioner.

Tar inte ut i förskott
De vill också tacka de politiska partier som i stortinget har tagit norska jägare och deras önskemål på största allvar så att det mest lämpade ammuntionen kan börja användas i jakt. Däremot vill Jegernes Intresseorganisasjon inte riktigt ropa hej.
”Saken är troligtvis inte avgjord förrän stortinget väljer att upphäva förbudet. Pressen från de som vill förbjuda all blyammunition kommer högst troligtvis att fortsätta och de kommer säkert att hitta nya vägar för att nå fram. Vi engagerade jägare, skyttar och fackkunniga måste hålla uppe vårt engagemang för att vår seger ska räcka ända fram”, skriver Jegernes Intresseorganisasjon och Vapenrådet.