Sten Bergheden (M) är glad att det nu finns en majoritet för att i framtiden dela upp vapenlagstiftningen, så legala vapenägare som är skyttar och jägare behandlas separat och inte klumpas ihop med gängkriminella.
Foto: Privat Sten Bergheden (M) är glad att det nu finns en majoritet för att i framtiden dela upp vapenlagstiftningen, så legala vapenägare som är skyttar och jägare behandlas separat och inte klumpas ihop med gängkriminella.

Slopat om jaktvapen i straffskärpning

Jaktvapen ses inte längre som särskilt farliga i förslaget om skärpta straff för vapenbrott. När propositionen passerat riksdagens justitieutskott står det klart att alla riksdagspartier släpper fram regeringens lagförslag. Samtidigt kan det i framtiden bli separata vapenlagar för jägare och skyttar som då slipper bli indragna i insatserna mot de kriminellas vapenhantering.

Från den 1 december i år blir maxstraffet för grovt vapenbrott höjt med ett år till sju års fängelse. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna anser dock att höjningen av maxstraffet är för låg. De tycker att det vore rimligt att straffskalan motsvarar narkotikabrottens straffskala.
Dessutom ses fler vapen som särskilt farliga, vilket då gör att lagöverträdelser som rör dessa vapen kan lagföras som grova vapenbrott.
Problemet för legala ägare av enhandsvapen är att gränsen för ”särskilt farliga” vapen dras vid att vapnets kulor motsvarar pistolkalibern 9×19 mm Parabellum, eller högre, i anslagsenergi.
– Vi har tydligt skrivit in i beslutet att den nya lagstiftningen inte ska drabba jägare, skyttar och lagliga vapenlicenser. Det ska domstolar följa, förklarar Sten Bergheden, M-talesperson för jakt- och vapenfrågor.

”Vi litar på domstolarna”
– Vi litar på att domstolarna kan se skillnad på vapen i kriminella miljöer. Vi vill alla komma åt de gängkriminellas vapenhantering, tillägger han.
Båda jägarorganisationerna protesterade mot det ursprungliga förslaget som skulle ha gjort att de flesta jaktvapen sågs som ”särskilt farliga”. Det bidrog till att det bara är enhandsvapen med i ”9×19-gränsdragningen”.
– De kom in synpunkter att det blev för många vapen för jakt, säger Erik Öström, föredragande i justitieutskottet

Majoritet för separat vapenlagstiftning
Till och med Vänsterpartiet i justitieutskottet är nu med på att få ett bättre grepp i kommande lagstiftning genom att ha särskilda vapenlagar för legala vapenägare. Sten Bergheden säger att han är glad över att ha fått en tydlig majoritet bakom sig i justitieutskottet att stoppa jakten på legala vapenägare med hjälp av framtida lagstiftning. Han har länge drivit frågan att dela upp vapenlagstiftningen, så legala vapenägare som är skyttar och jägare behandlas separat och inte klumpas ihop med gängkriminella.

S och MP reserverade sig
Nu var det bara S och MP som motsatte sig detta och reserverade sig i justitieutskottet mot tillkännagivandet att börja ha ”specialsydda” vapenlagar för legala vapenägare.
– Denna uppdelning skulle innebära att det vore slut på dessa risker att lagliga jägare och skyttar hela tiden ska drabbas när vapenlagstiftningen skärps mot vapenbrott i kriminella miljöer, kommenterar Sten Bergheden.
– Då skulle vi till exempel slippa nya lagförslag om vapendelar, tillägger han och syftar på regeringens försök att införa licenskrav för få inneha löstagbara magasin till vapen för skytte och jakt.
Sten Bergheden tycker att det är mycket anmärkningsvärt att inte regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ställer upp bakom förslaget att dela upp vapenlagstiftningen.
– Anser de verkligen att det är rimligt att våra jägare och skyttar ska fortsätta att drabbas av hårdare lagstiftning som är avsedd för att bekämpa den grova brottsligheten? undrar han.