Det finns bara tio vargar kvar på Isle Royale, och det kommer troligtvis inte att födas nya valpar i år.
Foto: www.isleroyalewolf.org Det finns bara tio vargar kvar på Isle Royale, och det kommer troligtvis inte att födas nya valpar i år.

Slutet för forskarnas övargar?

Vargarna på ön Isle Royale är kraftigt inavlade och populationen är på väg att dö ut. Nu funderar forskare och myndigheter på hur de ska göra.

På ön Isle Royale i norra USA har den isolerade vargpopulationen studerats ända sedan 1958. Under årens lopp har det kommit ytterst få vargar till ön, eftersom isen på Lake Superior sällan fryser till. 
I dag finns det tio vargar kvar på ön, och man tror inte att det kommer att födas några nya valpar under denna vår. 
De har blivit så pass inavlade att forskarna räknar med att de kommer att dö ut. Bland annat har det under de senaste 20 åren hittats skelett efter vargar som visar att de har stora missbildningar på ryggrad. 

Överväger att tillföra nya vargar
Forskare och myndigheter överväger olika alternativ för hur man ska hantera den utdöende populationen. Antingen låter man naturen ha sin gång, eller sätter ut vargar på ön när de som redan finns dött ut. Ett tredje alternativ är att plantera in vargar nu så att det finns chans att blanda in nya gener i populationen. Detta alternativ är det som de flesta forskare vill göra.