Erik Ågren, biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är nöjd med resultatet av den tre år långa studien av förekomst av rävens dvärgbandmask i Sverige.
Foto: Göran Ekeberg, Addlight Erik Ågren, biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är nöjd med resultatet av den tre år långa studien av förekomst av rävens dvärgbandmask i Sverige.

Slutjagat på dvärgbandmask

Under tre år har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utfört en landsomfattande övervakning av rävens dvärgbandmask och resultaten är inlämnade till Jordbruksverket. 
Enligt studien har dvärgbandmask hittats i tre analyserade prover av 2 779. Dvärgbandmask har hittats i Gnesta, Katrineholm och Uddevalla.

– Resultatet från den nu avslutade studien stödjer den tidigare studien från 2011, att förekomsten av parasiten är låg i Sverige. Vår undersökning nu är viktig för att i framtiden kunna ta reda på om dvärgbandmasken blir vanligare i Sverige. Nya studier kan då jämföras med de data vi nu har och på så sätt besvara denna viktiga fråga, säger biträdande statsveterinär Erik Ågren på SVA i ett pressmeddelande.

Små lokala förekomster
På nationell nivå kan förekomsten var låg, men lokalt högre. Enligt resultaten i denna studie tillsammans med andra tycks smittan förekomma i små och begränsade områden.
Sedan 2011 har fynd av dvärgbandmask gjorts i Uddevalla, Katrineholm, Borlänge, Gnesta och Växjö. Målet var att samla in prover från alla kommuner i Sverige i en omfattning av 4 000 prover, men detta lyckades inte helt.
– Men trots detta kan vi säga att insamlingen fungerat tillfredställande och att resultaten av studien kan användas för att bedöma den nationella förekomsten av parasiten idag. Vi kan dock konstatera att det finns ett antal svårigheter med att systematiskt få in stora mängder prover från vilda djur. Vi tar lärdom av erfarenheterna från projektet., säger Erik Ågren i pressmeddelandet.