I Västerbotten, norra Jämtland och norra Dalarna är det betydligt färre ripor i markerna än under fjolåret.
Foto: Kjell-Erik Moseid I Västerbotten, norra Jämtland och norra Dalarna är det betydligt färre ripor i markerna än under fjolåret.

Små kullar med små ripkycklingar

Den 25 augusti börjar ripjakten, men i flera län kommer det att vara sämre med ripor jämfört med förra året.

Inventeringen av ripa visar att Härjedalen har en normal tillgång i år, men föryngringarna har övervägande små kycklingar. Nu är inte ripinventeringen helt komplett.

– Alla inventeringsresultat har inte sammanställts och ripinventeringarna har inte hunnit genomföras över alla områden, förklarar ripforskaren Maria Hörnell Villebrand, som sammanställer inventeringsresultaten.

Färre ripor i år

Inventeringsrapporter från Västerbotten, norra Jämtland och norra Dalarna visar på betydligt mindre med ripa i markerna än under fjolåret. Det är små kullar med fyra-fem kycklingar och en stor del av kullarna har små kycklingar.

Mest positiv är inventeringen i Härjedalen, där det finns gott om gammelfågel. Föryngringen är bättre än i andra hittills inventerade områden även om variationerna är stora när det gäller antalet kycklingar och deras storlek.