Foto: Shutterstock Officiellt finns det tre vargrevir i Skåne, snart kommer de senaste inventeringsresultaten att offentliggöras.

Snabb vargutveckling i Skåne

Bara familjegrupper räknas då vargreviren summeras. En problematisk metod som innebär att vargstammen snabbt skjuter i höjden vid nyetablering, menar Sven-Olof Sandberg, ordförande i JRF-Skåne.

De slutliga resultaten av den senaste varginventeringen offentliggörs sannolikt under veckan.  Men Jakt & Jägare sammanställde nyligen de befintliga uppgifterna om var det finns flest vargar och hur tätt det är mellan reviren.

Flest revir

Flest revir har Värmland med 16,8 revir. Räknat per 100 000 hektar ligger Örebro län i topp med 1,3 revir följt av Södermanland med 1,24 revir.

Men också den mänskliga populationen spelar roll för hur vargnärvaron påverkar ett område. Förutom Stockholmsområdet som är mest tätbefolkat i Sverige sticker Skåne ut med 128 462 invånare per 100 000 hektar – att jämföra med till exempel Gävleborg som har 15 880 invånare per 100 000 hektar.

– Här är otroligt tätbefolkat och väldigt mycket tamboskap, speciellt får. Dessutom innebär många människor att det blir mycket rörelse i naturen, säger Sven-Olof Sandberg, ordförande för JRF-Skåne samt ledamot i förbundsstyrelsen.

”Nya valpar”

Han påpekar att det ännu inte sker någon licensjakt på varg i Skåne, men att framtida jakter påverkas av sättet att räkna revir.

– Man räknar ju bara familjegrupper, inte revirmarkerande par också. För platser som Skåne där det sker en nyetablering kan den räknemodellen få väldigt stora konsekvenser, säger Sven-Olof Sandberg och tillägger:

– Nya valpar blir det ju oavsett. Resultatet blir fler vargar än jakten avpassas till.