Foto: Suzanne Fredriksson Enligt Naturvårdsverket ska de nya vapenföreskrifterna bidra till säkerhet och etik under jakten. (Arkivbild)

Snart gäller nya föreskrifter

Den första augusti börjar nya föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt att gälla. Till nyheterna hör bland annat vissa lättnader vid användning av nattsikten och säljakt med klass 2 ammunition.

Beslut om de nya föreskrifterna togs av Naturvårdsverket den 15 juni och de träder i kraft den första augusti. Jakt & Jägare har i tidigare artiklar beskrivit  innehållet i Naturvårdsverkets förslag. Jägarnas Riksförbund har tillsammans med 34 andra organisationer, myndigheter och institutioner fungerat som remissinstans.

Ett par förändringar som uppmärksammades lite extra på förslagsnivå har nu beslutats föras in i föreskrifterna.

Kulvikt

Det handlar kortfattat om att innehavare av vapen med kalibern 6,5 x 55 kommer att kunna använda blyfri ammunition klass 1 förutsatt att kulvikten är minst 7,7 gram och E 100 minst 2000 J. För blyammunition gäller samma regler som tidigare.

Nattsikten

Möjligheten att använda nattsikten utökas i de fall då länsstyrelsen tillåter jakt på dovhjort eller kronhjort under hela dygnet. Reglerna kring nyttjande av termiskt sikte är mer restriktiva. Termiskt sikte får bara användas i öppen terräng, vid åtelplats eller annan känd skjutplats.

Säljakt

Sälar flyttas från gruppen djur som endast får jagas med klass 1 till arter som får jagas med klass 2 då erfarenheter från skyddsjakter med dispens för användning av klass 2 inte visat sig ha några negativa konsekvenser.