Snart kan det bli lojakt i Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanland öppnar för lojakt i länet inom en inte allt för avlägsen framtid när det finns ytterligare tio lodjur i länet. Det bedöms finnas tre familjegrupper i länet, vilket motsvarar 15 lodjur. Enligt den nya förvaltningsplanen, som gäller under åren 2007-2011, är målet att Södermanland ska ha fem familjegrupper, vilket innebär 25 lodjur.

Därefter kan länsstyrelsen tänka sig att förorda hos Naturvårdsverket att länet får en kvot i lojakten.

Hittills har Naturvårdsverket ansett att länet ligger i lodjurens spridningszon söder ut i Sverige och sagt nej till lojakt. Det är inte säkert att verket lyssnar på länsstyrelsens åsikt. I både Värmland och Uppsala län blev årets kvot i lojakten lägre än vad länsstyrelserna föreslog.

Småviltet hotas

Jägarna i länet ser småviltet hotas av den växande lostammen och vill ha lojakt på ett tidigare stadium för att bland annat rädda rådjuren.

Till bilden hör även att priserna för att få tillgång till jaktmarker i regel är mycket höga i Södermanland.

Grimsö-forskare har i sin tur tidigare hävdat att det kan finnas 17 familjegrupper med lo i Södermanland sett till hur mycket rådjur det finns i länet.

Länsstyrelsen har ändå valt att ha ett mål på fem familjegrupper i länet.

Byte kvar till jägarna

– Vi kommer noggrant att följa utvecklingen av rovdjursstammarna och deras konsekvenser, och anpassa förvaltningen därefter, säger Per Folkesson som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

– Det är så nu och även i framtiden att den största delen av byteskapaciteten kommer att tillfalla jägarna, tillägger han.