Snorigt bland Jämtlands hundar

Enligt P4 Radio Jämtland verkar det dra en epidemi med smittsam hundhosta genom länet. Precis som människor kan hundar snora, hosta och smitta varandra under perioder – oftast på vintern.

Söker man på internet kan man läsa om ”kennelhosta”, som är ett samlingsnamn på flera olika smittämnen som orsakar hosta hos hund.
Kennelhosta är ofta mycket smittsamt i kontakt mellan hundar, och namnet kommer troligen från att det kan bryta ut och smitta hela kennlar.
På Wikipedia Hostan kan man läsa att sjukdomen har kikhosteliknande symptom, som om hunden satt något i halsen. Ibland hostar hunden upp slem eller till och med kräks.

Vila hemma
Tillvägagångssättet är ungefär detsamma som när du själv får en förkylning: Normalt behandlas inte kennelhosta. Sjukdomen går över av sig själv, vanligtvis efter fyra till tio dagar, men i vissa fall ända upp till en månad. Hunden bör under sjukdomstiden inte träffa andra hundar och inte heller anstränga sig.
Veterinär bör kontaktas om hundens allmäntillstånd påverkas eller om hunden får upprepade febertoppar. Det finns nämligen en viss risk för följdsjukdomar, typ lunginflammation.