– Vi ställer inte upp på dokumentet från Vargkommittén som Solveig Larsson skrev under, säger Bengt Bixo, förste vice förbundsordförande. Han tillhör den del av förbundsstyrelsen som inte står bakom JRF-basen när undertecknandet försvaras.
– Vi ställer inte upp på dokumentet från Vargkommittén som Solveig Larsson skrev under, säger Bengt Bixo, förste vice förbundsordförande. Han tillhör den del av förbundsstyrelsen som inte står bakom JRF-basen när undertecknandet försvaras.

Splittring i JRF om Vargkommittén

(UPPDATERAD VERSION) Förbundsstyrelsen i Jägarnas Riksförbund (JRF) har splittrats när det gäller JRF-basen Solveig Larssons undertecknande av Vargkommitténs åsiktsförklaring.

Förbundsstyrelsen för JRF har tidigare gått ut och deklarerat att förbundet tills vidare säger nej till frilevande varg i Sverige eftersom regeringens vargpolitik har havererat.

JRF-basen Solveig Larsson deltog ändå i den så kallade Vargkommittén under ledning av Peter Egardt, landshövdingen för Uppsala län.

Hans uppgift var att försöka medla i vargfrågan och hitta ståndpunkter som de olika parterna kunde enas om.

För att få politisk kraft bakom kommittéförslaget om att samhället ska ge vargdrabbade full ersättning för skador skrev Solveig Larsson under den gemensamma åsiktsförklaringen från kommittén.

”Ingen ändring av vargnej”
I förklaringen framgår att vargstammen ska ha en gynnsam bevarandestatus.

– Jägarnas Riksförbund säger nej till frilevande varg. Det är ingen ändring i vår inställning, förklarade Solveig Larsson efteråt till Jakt & Jägare.

Det beskedet räcker inte, anser en grupp som skrivit ett öppet brev till förbundsstyrelsen. De vill ha svar på dessa frågor:

• Varför skrev JRF:s ordförande under Vargkommitténs gemensamma åsiktsförklaring?

• Vad hade Solveig Larsson för mandat att skriva under åsiktsförklaringen (samhällskontraktet)?

• Är samhällskontraktet förankrat hos övriga ledamöter i förbundsstyrelsen?

• Vilket stöd har åsikterna som står i Vargkommitténs åsiktsförklaring hos övriga ledamöter i förbundsstyrelsen?

Vägrar stå bakom hennes svar
Nu visar det sig att flera i ledamöter i förbundsstyrelsen inte stöder sin ordförande i frågan. De vägrar stå bakom hennes svar på det öppna brevet.

– Vi ställer inte upp det här dokumentet från kommittén som Solveig Larsson skrev under, säger Bengt Bixo, förste vice förbundsordförande.

– Vi i förbundsstyrelsen fick inte ta del av hela dokumentet. Vi har inte fått full insyn i dokumentet. Hon har gått förbi oss förtroendevalda och istället valt att förankra det med kanslipersonal, tillägger Bengt Bixo.

Förbundsstyrelseledamoten Lotta Hassel håller med Bengt Bixos syn på läget.

– Vi i förbundsstyrelsen har inte varit med på hela resan när det gäller vargkommittén, säger hon.

Bekräftar att styrelsen är splittrad
Göran Karlsson, andre vice ordförande, bekräftar att förbundsstyrelsen är splittrad i frågan.

– Vad det får för konsekvenser på sikt kan jag inte uttala mig om, kommenterar han.

Inte heller Göran Karlsson står bakom Solveig Larssons sätt att hantera Vargkommitténs åsiktsförklaring.

– Det som är förankrat bland medlemmarna är att säga nej till frilevande varg. Jag är vald för att verka för medlemmarnas åsikter. Att skriva under på ett dokument som talar om att verka för gynnsam bevarandestatus för varg faller på sin egen orimlighet, säger Göran Karlsson.

Även han hävdar att dokumentet från Vargkommittén aldrig presenterats för förbundsstyrelsen i sin helhet.

”Bara delar lästes upp”
– Det var bara delar av dokumentet som lästes upp under mötet. Gynnsam bevarandestatus yppades aldrig.
Malte Sandström, JRF-bas för Dalarna, förklarar att han stöder Solveig Larsson.

”Diskussionen är beklaglig”
– Diskussionen är beklaglig. Solveig har inte skrivit under på gynnsam bevarandestatus och Vargkommittén har också gått ut med att ingen av de deltagande organisationerna frångått sina åsikter i vargfrågan, kommenterar länsbasen i vargbältet.
Malte Sandström konstaterar att det var en enig förbundsstyrelse som beslutade att fortsätta med Vargkommittén.

Det är viktigt att delta i gruppen, anser han.

– Det gäller att kunna vara med och framföra våra synpunkter. Ska det bara vara vargförespråkarna som ska få diktera rovdjurspolitiken? undrar Malte Sandström.

– Då är det viktigt att delta och försöka påverka besluten. Att sitta hemma vid köksbordet och knyta näven i byxfickan ger inget resultat, slår JRF-basen i Dalarna fast.

”De är fega”
Preben Garner i förbundsstyrelsen riktar hårt kritik mot de ledamöter som kritiserar Solveig Larsson.

– De är fega som inte kan stå bakom sitt eget beslut. Ingen av dem reserverade sig mot beslutet om vargkommittén, säger Preben Garner.

– Jag är så gott som hundra procent säker på att hela dokumentet om Vargkommittén lästes upp under mötet, tillägger han.

Preben Garner är trött på att så stor del av JRF-ledningens arbete måste ägnas åt vargfrågan.

– Vi är ett jaktförbund som ska jobba för hela Sverige. Nu läggs all energi på vargarna. Det är inte rättvist mot resten av Jägarsverige, tycker Preben Garner.

”Fick särskilt tillstånd”
Så här kommenterar Solveig Larsson förbundsstyrelsens behandling av Vargkommitténs arbete:

– Det här har varit en viktig och central fråga som skapar debatt. Därför fick jag ett särskilt tillstånd från ordföranden i Vargkommittén att informera om dokumentet vid vårt styrelsemöte i december.

Det skedde alltså innan dokumentet från Vargkommittén blev offentligt.

– Vi gick igenom hela dokumentet och styrelsen hade ingen annan uppfattning än att delta i hela dokumentet trots de svagheter som vi reagerat på, tillägger Solveig Larsson.

– Utgångspunkten var att vi fått bekräftat från kommitténs ordförande att det var förankrat att det skulle framgå i pressmeddelandet från kommittén att vi stod fast vid nej till frilevande varg, berättar JRF-basen.

– Det stod helt klart att förbundsstyrelsen var överens om att det är väldigt viktigt att vara med och driva den här mycket angelägna frågan, vilket annars skulle riskera att inte drivas alls.