Utländska jägare bör endast få jaga i Sverige under uppsikt av svenska handledare om de inte kan visa att de har samma kunskaper som svenska jägare. Det föreslår Jägarnas Riksförbund.
Foto: Kjell-Erik Moseid Utländska jägare bör endast få jaga i Sverige under uppsikt av svenska handledare om de inte kan visa att de har samma kunskaper som svenska jägare. Det föreslår Jägarnas Riksförbund.

”Ställ högre krav på utländska ripjägare”

Utländska ripjägare i den svenska fjällvärlden måste kunna styrka att de har samma kunskaper om viltet, jakt och jaktetik som svenska jägare. Annars får de nöja sig med att endast jaga under uppsikt av en handledare. Det föreslår JRF, Jägarnas Riksförbund, i en skrivelse till jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Ripjakten i den svenska fjällvärlden har lett till en intensiv diskussion. Regeringen valde att undvika en prövning i EG-domstolen. Därmed kan jägare från bland annat Norge och Italien jaga på statlig fjällmark redan på ripjaktspremiären.

– All svensk jakt bygger på att de svenska jägarna har god utbildning och ansluter sig till de, ofta outtalade, etiska regler som vuxit fram. I praktiken har flertalet jägare jägarexamen eller motsvarande kompetens, kommenterar Mats Görling, generalsekreterare i Jägarnas Riksförbund.

Därmed har jägare kunskaper om både det jaktbara viltet, hur jakt går till, jaktetik och säker vapenhantering. I jägarexamen ingår även kunskaper om det omfattande regelverket för jakt.

Måste ha samma kunskaper

– Alla som jagar i Sverige, oavsett viltslag, måste ha samma grundkunskaper som de svenska jägarna. Kan inte de kunskaperna styrkas bör utländska jägare endast få jaga under ledning av en svensk jägare med de regler som gäller för uppsiktsjakt, fastslår Mats Görling.

Ett alternativ är att JRF:s bok Jaktlagstiftning översätts till de utländska språk som är aktuella och att utländska jägare får jaga utan handledare först när de kan visa att de behärskar regelverket.

En viktig punkt i förslaget från JRF är att de svenska jakttiderna sammanfaller med de övriga nordiska länderna. De nuvarande villkoren skapar bara konflikter.

– Nu ges utländska jägare möjlighet att ”träna jakt” på svensk mark för att senare åka hem till det egna landets jaktstart, konstaterar Mats Görling.